Tjänster

 

Börja ett nytt kapitel i ditt liv

Vad vi erbjuder

Beroende

Sekretess

Personlig utveckling

Unik tjänst

Mångårig erfarenhet som examinerad läkare inom beroendevård på norra europas största akutmottagning för beroendevård.

Vi har tystnadsplikt och tar sekretess på största allvar.

Mångårig erfarenhet av kurser och litteratur inom personlig utveckling.

Vår filosofi

En av få terapiformer som tar avstamp i personlig utveckling.

Det finns inget som är bra eller dåligt, det finns bara konsekvenser. De flesta använder inte alkohol eller droger av misstag, det finns ett tydligt syfte och en önskad effekt. Om man tar bort något som får en individ att må bättre så kommer välmåendet av naturliga skäl att försämras. Så vad får man då i utbyte mot att sluta missbruka? Att ta bort något som fungerar, även om det är skadligt, skapar en känsla av förlust. Det är därför viktigt att man inte går från något utan till något. Detta gäller även för dem som är medberoende. Skillnaden är att man är beroende av att vara behövd och ta hand om andra.

 

Vår utgångspunkt är att många av de föreställningar och värderingar vi har inte är skapade av oss själva, utan är något vi fått med oss av föräldrar, skola, vänner och samhälle. Det blir tydligt om man föreställer sig en uppväxt i ett annat land, där kultur och värderingar skiljer sig avsevärt från Sveriges, eller det land där man vuxit upp. Hade du haft samma värderingar om du vuxit upp i exempelvis Kina? Naturligtvis inte. Samhället hade till och med straffat dig om du inte anpassat dig efter de rådande samhällsnormerna. Kontentan är att vi lever med en stor portion av andras föreställningar som vi tror är våra egna, varav många står i konflikt med varandra. Ur det perspektivet är det så inte konstigt att vi kan känna oss förvirrade, pressade, stressade och ångestfyllda.

 

Ett enkelt exempel på föreställningar som skapar konflikt är samhällets uppmuntran om att "vara sig själv", samtidigt som man blir utstött om man avviker från normerna. Sjävklart finns det många fler exempel.

 

Första steget mot tillfrisknande är således att bli medveten om att det vi tänker, tror och säger sällan är något vi själva kommit fram till. Vi kan liknas vid operativsystem som kör olika program, vilka installerats av andra och inte passar ihop. Ur denna röra av kolliderande föreställningar uppkommer ångest, depressioner, missbruk och medberoende. Med tanke på hur effektivt alkohol och droger dämpar känslor som stress, oro och ångest är det inte särskilt anmärkningsvärt att människor använder dessa substanser. Tyvärr skapar de dock negativa konsekvenser, såsom kraftigt försämrad psykisk och fysisk hälsa samt anhöriga och vänner som blir frustrerade och till sist drar sig undan.

 

De lösningar som går att se för den som är mitt inne i ett missbruk är sällan några faktiska lösningar på problematiken. I det tillståndet har de flesta en stark känsla av brist, men vad de tror sig sakna är sällan det som faktiskt fattas dem. Konsekvensen blir att lösningarna de ser ofta leder djupare ner i havet av problem.

 

Under våra terapisessioner utreder vi de värderingar och föreställningar du har om dig själv och din omgivning, samt hur de hör samman med ditt beroende eller medberoende. Utifrån det så utarbetar vi en verktygslåda av mentala tekniker som du kan använda dig av på vägen mot ett liv fritt från beroende/medberoende.

Det krävs ett perspetivskifte, en ny start. Det är det vår terapi syftar till att introducera.

Hur det går till

 

  • Kontakta oss och boka en tid.
  • Antingen träffas vi i Stockholm i våra lokaler eller så har vi samtalet via Skype som tillhandahåller krypterade videosamtal.
  • Du berättar om dig själv, anledningen till att du söker hjälp och vad du vill uppnå.
  • Vi identifierar orsakerna till de upplevda problemen och resonerar tillsammans kring hur och ev. varför dessa uppstått.
  • Implementering av övningar.
  • Vi träffas för utvärdering.
  • Hur många sessioner som behövs varierar beroende på nivå av missbruk och behov av stöd.

 

Priser

Privatpersoner

Förstagångsbesök (60 min): 1950:- inkl. moms.

Uppföljning (45 min): 1650:- inkl. moms.

 

Företag

Förstagångsbesök (60 min): 1950:- exkl. moms.

Uppföljning (45 min): 1650:- exkl. moms.

 

Avbokning senast 36 timmar innan besök.

Behöver du hjälp?

FÖLJ OSS!

Följ oss på sociala nätverk.

070-743 66 58