Om oss

Om oss

Jag som arbetar på Beroendeterapi heter Ingmar Veinberg och har 5,5 års erfarenhet som examinerad läkare på norra Europas största akutmottagning för beroende. Under åren då jag arbetade där stötte jag på patienter ifrån alla sociala klasser, både extremt högpresterande människor och människor som sålde narkotika på Sergels torg. Det gemensamma för dessa var, förutom att de hade en beroendeproblematik, att de gjorde sitt bästa utifrån sina förutsättningar. De behövde dock ofta hjälp och stöd för att kunna fokusera sina ansträngningar på att avsluta missbruket. I arbetet ingick också ofta möten med anhöriga som behövde hjälp och stöd.

 

Att möta alla dessa människor har medfört en ödmjukhet och en stark insikt om att beroendeproblematik inte är något att skämmas för. De flesta av oss är beroende av något, vare sig det är mat, jobb, träning, bekräftelse eller alkohol.

 

Efter att ha jobbat länge inom beroendevården har jag insett att den visserligen fyller en otroligt viktig funktion i vissa situationer, framför allt för de med tungt missbruk. Det finns emellertid luckor vad gäller behandlingarna och det är dessa jag ämnar fylla m.h.a. samtalsterapi. De tusentals patientbesök jag har haft har gjort mig övertygad om vikten av att se människan och dess livssituation som helhet, inte bara fokusera på missbruket. För detta krävs både tid för samtal, en plan och en tydlig struktur för hur den nya livsstilen och tankesättet ska implementeras. Helst bör människor fångas upp redan vid riskbruk, då det i högre grad är möjligt att arbeta preventivt. Jag välkomnar dock alla och är noga med att rekommendera patienten vidare till beroendevården när jag anser att det behövs.

 

Tyvärr faller ofta de anhöriga mellan stolarna inom vården och får därför sällan den hjälp de behöver. I min verksamhet är det viktigt att både människor med beroende och dennes anhöriga ska kunna få lika bra hjälp till ett friare liv, fritt från både beroende och medberoende.

Ingmar Veinberg

Samtalsterapeut

 

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2012.
  • 5,5 års erfarenhet som examinerad läkare på norra europas största akutmottagning för beroende.
  • Second opinion i Lettland inom beroende och psykiatri.

Behöver du hjälp?

FÖLJ OSS!

Följ oss på sociala nätverk.

070-743 66 58