Företag

Företag

Människor med missbruk eller riskbruk återfinns i alla samhällsskikt. Eftersom att alkohol är normaliserat i vårt samhälle används det av många för att döva ångest, oro och stress. Inte sällan är alkoholen ett sätt för ambitiösa människor som sätter stor press på sig själva att hantera sin vardag. Det är inte heller ovanligt att alkohol används i samband med traumatiska upplevelser. Alkohol och droger är således medel som människor använder för att kunna fungera normalt, trots att de inte mår bra. Efter en tids missbruk kommer dock ofta verkligheten ifatt, med insikten om att livssituationen försämrats pga missbruket. Detta leder till starkare ångest, som i sin tur leder till kraftigare missbruk. Missbruket skapar därmed en ond cirkel, där inte bara den som missbrukar blir lidande utan även människor runtomkring. Även arbetsplatsen påverkas, i takt med att den anställde får svårt att klara av sitt jobb.

 

Då människor spenderar en väsentlig del av livet på sina arbetsplatser är det viktigt att arbetsgivaren är med och förebygger beroendeproblem, såväl för arbetsgivarens egen skull som för de anställdas och samhällets välmående.

 

Vi på beroendeterapi erbjuder både föreläsningar och enskilda terapisessioner för anställda. Föreläsningarna kretsar i huvusadk kring orsakerna till missbruksproblematik, hur de anställda själva kan förebygga missbruk samt hur de kan stötta sina kollegor och upptäcka missbruk i tid. Vi berör även det vardagliga drickandet och anledningarna till att det är så populärt. Det går dessutom bra att skräddarsy föreläsningen efter arbetsgivarens önskemål.

 

Om du är intresserad av att vi kommer till ditt företag, kontakta oss så kommer vi överens om ett passande upplägg.

Behöver du hjälp?

FÖLJ OSS!

Följ oss på sociala nätverk.

070-743 66 58